Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Hồ Chí Minh. Đặt mua vé máy bay đi Hồ Chí Minh giá rẻ tại Tongdaibay.com quý khách luôn đặt được vé rẻ nhất so với các đại lý vé khác.
 

Đặt mua vé máy bay giá rẻ đi Hồ Chí Minh

 
Vé máy bay đi Hồ Chí MinhVé máy bay Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Đà Nẵng (21 tháng 10 đến 26 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Nẵng (21 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Nẵng (06 tháng 10 đến 10 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Nẵng (06 tháng 10 đến 10 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Nẵng (21 tháng 9 đến 28 tháng 9) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Nẵng (21 tháng 10 đến 26 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng

Vé máy bay Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.8 triệu đồng

Vé máy bay Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Hà Nội (10 tháng 9 đến 17 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Hà Nội (23 tháng 8 đến 13 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Hà Nội (14 tháng 10 đến 17 tháng 10) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Hà Nội (10 tháng 10 đến 14 tháng 10) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Hà Nội (25 tháng 9 đến 28 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Hà Nội (08 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng

Vé máy bay Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Hải Phòng (14 tháng 5 đến 19 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Hải Phòng (13 tháng 5 đến 17 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Hải Phòng (14 tháng 5 đến 19 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Hải Phòng (13 tháng 5 đến 17 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Hải Phòng (20 tháng 4 đến 22 tháng 4) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Hải Phòng (19 tháng 4 đến 21 tháng 4) giá vé từ 1.4 triệu đồng

Vé máy bay Huế đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Huế (22 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Huế (22 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Huế (01 tháng 9 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Huế (21 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Huế (23 tháng 4 đến 06 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Huế (21 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1.2 triệu đồng

Vé máy bay Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Nha Trang (28 tháng 4 đến 04 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Nha Trang (10 tháng 5 đến 12 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Nha Trang (21 tháng 4 đến 24 tháng 4) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Nha Trang (20 tháng 5 đến 22 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Nha Trang (12 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Nha Trang (10 tháng 5 đến 12 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng

Vé máy bay Phú Quốc đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Phú Quốc (29 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Phú Quốc (29 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Phú Quốc (30 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng

Vé máy bay PleiKu đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay PleiKu (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 0.9 triệu đồng
 • Vé máy bay PleiKu (19 tháng 4 đến 20 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay PleiKu (19 tháng 4 đến 20 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay PleiKu (20 tháng 4 đến 21 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay PleiKu (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay PleiKu (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng

Vé máy bay Tuy Hòa đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • Vé máy bay Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • Vé máy bay Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng

Vé máy bay Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Thanh Hóa (29 tháng 4 đến 30 tháng 4) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Thanh Hóa (29 tháng 4 đến 30 tháng 4) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 03 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng
 • Vé máy bay Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 03 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng

Vé máy bay Quy Nhơn đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • Vé máy bay Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • Vé máy bay Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.6 triệu đồng

Vé máy bay Chu Lai đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 17 tháng 6) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 17 tháng 6) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.6 triệu đồng
 • Vé máy bay Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.7 triệu đồng

Vé máy bay Đồng Hới đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Đồng Hới (14 tháng 6 đến 30 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Đồng Hới (10 tháng 6 đến 12 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Đồng Hới (10 tháng 6 đến 12 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Đồng Hới (22 tháng 7 đến 25 tháng 7) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • Vé máy bay Đồng Hới (15 tháng 6 đến 30 tháng 6) giá vé từ 2 triệu đồng
 • Vé máy bay Đồng Hới (03 tháng 6 đến 08 tháng 6) giá vé từ 2 triệu đồng

Vé máy bay Vinh đi TP Hồ Chí Minh

 • Vé máy bay Vinh (10 tháng 10 đến 20 tháng 10) giá vé từ 1.2 triệu đồng
 • Vé máy bay Vinh (10 tháng 10 đến 20 tháng 10) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Vinh (09 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • Vé máy bay Vinh (09 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • Vé máy bay Vinh (14 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 1.9 triệu đồng
 • Vé máy bay Vinh (14 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 1.9 triệu đồng

Vé bao gồm thuế phí lệ phí sân bay phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay và ngày bay để biết thêm chi tiết giá rẻ đi Hồ Chí Minh quý khách vui lòng liên hệ 0916699856

Các hãng hàng không bay chặng này
 • Jetstar
 • Vietnam Airlines
 • Vietjet Air

Vé máy bay giá rẻ đi Hồ Chí Minh

Chặng bay Hãng hàng không Giá trong khoảng
Hà Nội › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Vietjet Air 699,000 VNĐ
Jestar Pacific 890,000 VNĐ
Đà Nẵng › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,050,000 VNĐ
Vietjet Air 480,000 VNĐ
Jestar Pacific 550,000 VNĐ
Nha Trang › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Jestar Pacific Đang cập nhật
Côn Đảo › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,450,000 VNĐ
Hải Phòng › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,000,000 VNĐ
Vietjet Air 699,000 VNĐ
Jestar Pacific 590,000 VNĐ
Thanh Hoá › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Huế › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,050,000 VNĐ
Jestar Pacific Đang cập nhật
Phú Quốc › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Jestar Pacific 360,000 VNĐ
Đà Lạt › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Buôn Ma Thuột › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Jestar Pacific 290,000 VNĐ
Pleiku › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Đồng Hới › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,450,000 VNĐ
Quy Nhơn › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,900,000 VNĐ
Vietjet Air 480,000 VNĐ
Rạch Giá › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,150,000 VNĐ
Vinh › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Vietjet Air 900,000 VNĐ
Jestar Pacific 890,000 VNĐ
Cà Mau › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,450,000 VNĐ
Singapore › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines Đang cập nhật
Vietjet Air Đang cập nhật
Jestar Pacific 700.000 VNĐ
Melbourne › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 12,223,200 VNĐ
Sydney › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 12,223,200 VNĐ
Phnom Penh › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,805,000 VNĐ
Frankfurt › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 18,111,500 VNĐ
Siem Reap › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,805,000 VNĐ
Yangon › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 5,141,400 VNĐ
Vientiane › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,570,700 VNĐ
BuSan › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 8,647,100 VNĐ
Fukuoka › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Guangzhou › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 5,702,400 VNĐ
Hong Kong › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,169,900 VNĐ
Kaohsiung › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,543,900 VNĐ
Nagoya › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Taipei › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,543,900 VNĐ
Tokyo › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Bangkok › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 3,038,200 VNĐ
Vietjet Air 1,075,000 VNĐ
Kuala Lumpur › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 3,482,600 VNĐ

Bay giá rẻ nhất đi Hồ Chí Minh chỉ từ 590,000 VNĐ giá vé chưa bao gồm thuế phí lệ phí sân bay phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay và ngày bay để biết thêm chi tiết giá rẻ đi Hồ Chí Minh quý khách vui lòng liên hệ 0916699856

59 thành phố có chuyến bay thẳng Đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

7g 50p

Etihad

Bandar Seri Begawan, Brunei

1g 55p

Royal Brunei

Bắc Kinh, Trung Quốc

5g 10p

Air China, China Southern

Băng Cốc, Thái Lan

1g 30p

Thai AirAsia, Hahn Air Systems, VietJet Air, …

Buôn Ma Thuột

55p

Jetstar, Hahn Air Systems, VietJet Air, …

Busan, Hàn Quốc

5g 0p

Vietnam

Cà Mau

1g 15p

Vietnam Air Service, Vietnam

Cao Hùng, Đài Loan

3g 15p

Vietnam, Hahn Air Systems, VietJet Air

Chu Lai

1g 20p

Hahn Air Systems, VietJet Air, Vietnam Air Service, …

Vé tết Sài Gòn - Vân Đồn

Vé tết Sài Gòn - Vân Đồn

 •   25/10/2023 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Đã có lịch nghỉ tết nguyên đán 2024 rồi, nhanh tay đặt ngay vé tết thôi quý khách ơi !

Huế đi Hồ Chí Minh

 •   12/10/2017 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 2006
 •   Phản hồi: 0
Hơn 7 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 20p Huế (HUI) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Huế đi Hồ Chí Minh là 399,000 VNĐ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh

Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh

 •   11/10/2017 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 1211
 •   Phản hồi: 0
Hơn 20 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 20p Đà Nẵng (DAD) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh là 99,000 VNĐ
Vé máy bay Đà Lạt đi Hồ Chí Minh

Đà Lạt đi Hồ Chí Minh

 •   22/09/2017 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 1479
 •   Phản hồi: 0
3 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 50p Đà Lạt (DLI) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Đà Lạt đi Hồ Chí Minh là 99.000 VNĐ
Vé máy bay Phú Quốc đi Hồ Chí Minh

Phú Quốc đi Hồ Chí Minh

 •   21/09/2017 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 2309
 •   Phản hồi: 0
Hơn 9 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 5p Phú Quốc (PQC) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Phú Quốc đi Hồ Chí Minh là 299,000 VNĐ
Vé máy bay Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh

Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh

 •   20/09/2017 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 1177
 •   Phản hồi: 0
Hơn 5 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 10p Quy Nhơn (UIH) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh là 199.000 VNĐ
Vé máy bay Côn Đảo đi Hồ Chí Minh

Côn Đảo đi Hồ Chí Minh

 •   18/09/2017 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 2550
 •   Phản hồi: 0
Hơn 13 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 5p Côn Sơn (VCS) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Côn Đảo đi Hồ Chí Minh là 1.724.000 VNĐ
Vé máy bay Buôn Ma Thuột đi Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột đi Hồ Chí Minh

 •   17/09/2017 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 2269
 •   Phản hồi: 0
Hơn 3 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 55p Buôn Ma Thuột (BMV) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Buôn Ma Thuột đi Hồ Chí Minh là 299,000 VNĐ
Vé máy bay Rạch Giá đi Hồ Chí Minh

Rạch Giá đi Hồ Chí Minh

 •   16/09/2017 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 1780
 •   Phản hồi: 0
1chuyến bay mỗi ngày, thời gian 50p Rạch Giá (VKG) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Rạch Giá đi Hồ Chí Minh là 954.000 VNĐ
vé máy bay Chu Lai đi Hồ Chí Minh

Chu Lai đi Hồ Chí Minh

 •   27/07/2017 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 3447
 •   Phản hồi: 0
Hơn 4 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 20p Chu Lai (VCL) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) hãng hàng không khai thác chặng này là VietJet Air, Vietnam, Jetstar giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Chu Lai đi Hồ Chí Minh là 199,000 VNĐ
Vé máy bay Nha Trang đi Hồ Chí Minh

Nha Trang đi Hồ Chí Minh

 •   14/07/2017 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 1498
 •   Phản hồi: 0
Hơn 11 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 0p Nha Trang (CXR) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Nha Trang đi Hồ Chí Minh là 554.000 VNĐ
Vé máy bay Cà Mau đi Hồ Chí Minh

Cà Mau đi Hồ Chí Minh

 •   14/07/2017 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 1542
 •   Phản hồi: 0
Hơn 2 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 15p từ Cà Mau (CAH) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) giá vé máy bay rẻ nhất hành trình Cà Mau đi Hồ Chí Minh là 945.000 VNĐ

Các tin khác

Các hình thức thanh toán vé máy bay

home payment icon

Thanh toán tại Nhà

Nhân viên Tongdaibay giao vé cho quý khách tại nhà
cash icon

Thanh toán tại Văn Phòng

Quý khách có thể đến văn Phòng Tongdaibay để thanh toán
payment by transfer icon

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của chúng tôi

Tại sao chọn mua vé tại Tongdaibay.com

ico hailong

Sự hài lòng của khách hàng

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình – phản hồi nhanh chóng – tác phong chuyên nghiệp.
ico thanhtoan

Thanh toán an toàn, linh hoạt

Hệ thống bảo mật quốc tế, mang lại sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối.
ico status fli 1

Đặt vé nhanh chóng và dễ dàng

Giao diện đơn giản – nội dung đầy đủ – thao tác dễ dàng, chỉ mất 03 phút để hoàn thành

Dịch vụ Tongdaibay mang lại cho khách hàng

ico check dh

Kiểm tra đơn hàng

Các thông tin đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị chính xác và rõ ràng.
ico check in onl

Check-in online

Tiện ích giúp bạn check-in bất cứ nơi đâu thay vì đến sân bay.
ico status fli

Tình trạng chuyến bay

Mọi thông tin chuyến bay sẽ được cập nhật đầy đủ và chính xác tại hệ thống.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây